Dienstverlening

Wanneer er sprak is van decentralisatie en zorg door de gemeente wordt geregeld mag er in de toekomst  geen verschraling plaatsvinden van de zorg. Vooral kwetsbare groepen moeten geholpen worden. Bijvoorbeeld zorg voor mensen met beginnende dementie.

Mensen gaan misschien afzien van zorg vanwege eigen bijdragen eigen risico en meer bureaucratie.

Ouderen Politiek Actief Borsele zal optreden als belangenbehartiger indien dat nodig is.


 

Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht en netwerk. Dit kan werken, maar niet iedereen heeft een vertrouwd netwerk om op terug te vallen.

OPROEP:  Waarborg dat juist mensen in kwetsbare posities in geval van nood altijd een beroep kunnen doen op proffesionele ondersteuning. Zorg voor een goed vangnet van ( ambulante ) hulp.http://www.shvzeeland.nl/over- ons


SHV Zeeland

E-mailadres SHV Zeeland: info@shvzeeland.nl

Over ons

Met een groep van zo'n 40 gemotiveerde, enthousiaste en betrokken vrijwilligers zetten wij ons in voor onze medemens in financiële nood. De vrijwilligers worden ondersteund door een Stuurgroep die zorgt voor onderlinge communicatie, intakes van hulpvragers en nieuwe vrijwilligers, coördinatie en opleiding van de vrijwilligers en het contact met de gemeenten. Lid van de Stuurgroep zijn:

De Missie en Visie die wij als vrijwilligersorganisatie nastreven vindt u terug in ons Mission Statement.

Het Leger des Heils korps Goes vervult de trekkersrol in dit project.Diverse kerken dragen ons werk een warm hart toe en ondersteunen ons met giften. Daarnaast worden wij gesponsord door Bryght te Goes dat met het concept Webslim de website en hosting ter beschikking stelt.